TRADIČNÍ ČÍNSKÁ MEDICÍNA

 


Tradiční čínská medicína (TČM) vychází z čínského léčitelství s dobře dochovanou tradicí starou několik tisíc let. Zaměřuje se nejen na léčbu onemocnění, ale velký důraz se klade i na prevenci a udržování zdraví. V průběhu svého vývoje dosáhla TČM pozoruhodné úrovně diagnostiky. Na rozdíl od západní medicíny vnímá lidské tělo jako vysoce provázaný celek, v němž stav jednoho orgánu ovlivňuje jiný. Jeden ze základních kamenů této teorie je tvrzení: "Vnějšek odráží stav nitra." To znamená, že vnitřní nerovnováha se projevuje na povrchu, například na barvě kůže, jazyku nebo pulsu. Další důležitý princip je vztah mezi částí a celkem. Například charakter pulsu na třech různých místech tepny u zápěstí je ovlivněn stavem určitých částí těla a vnitřních orgánů. Podobně můžeme vidět vyobrazení stavu různých funkcí či částí organismu na různých částech jazyka.

Základními pojmy tohoto pohledu na tělo jsou energie Qi, krev Xue, esence Jing, duše Shen, principy Yin a Yang a učení o pěti prvcích, které nalézáme v čínské filosofii i v jiných tradičních čínských oborech. Mezi používané metody terapie patří fytoterapie, akupunktura, masáže Tuina, dietetika a cvičení Qigong.

 

FYTOTERAPIE

Čínská fytoterapie je jeden z hlavních nástrojů TČM. Pacient užívá odvary ze směsí nejrůznějších bylin a minerálů. Čínští lékaři detailně popsali jednotlivé byliny a jejich použití. První herbář, Kánon bylin božského zemědělce, byl napsán krátce po začátku našeho letopočtu a obsahoval 365 léčivých rostlin.

Nemoc může být způsobená chladem či horkem, plností či prázdnotou nebo například protipohybem Qi v organismu. Při předepisování bylinného receptu proto musí brát terapeut v úvahu vlastnosti jednotlivých bylin, jejich tepelnou povahu, chuť a tropismus k určitým částem těla. Každá bylina má ve směsi svou přesně určenou úlohu: Císařské a Ministerské byliny určují hlavní účinek směsi, byliny v roli Asistentů a Poslů harmonizují směs a navádí její působení do míst, kde je potřeba. Správnou kombinací bylin lze dosáhnout žádoucího terapeutického účinku.

AKUPUNKTURA A MOXIBUCE

Akupunktura je další důležitou součástí TČM. V našem těle se nachází dráhy,meridiány, ve kterých koluje životní energie Qi a které spojují vršek těla s jeho spodkem, vnitřek s povrchem. Vzniká tak jeden celek, kde vše souvisí se vším. Pokud vznikne nerovnováha, dráhou nemůže dobře proudit energie a objeví se nemoc. Vpichováním akupunkturních jehliček do bodů na drahách můžeme ovlivňovat tok energie, cirkulaci krve, harmonizovat Yin a Yang, nastolit opět vyrovnanou a správnou funkci vnitřních orgánů.

Moxibuce je metoda při které se akupunkturní body zahřívají zapáleným pelyňkovým doutníkem. Dochází k zahřátí dráhy, vypuzení chladu, zlepšení toku Qi i krve a ovlivnění bolesti.

Zajímavostí je, že v Číně si při úrazu málokdo aplikuje na pohmožděniny led, ale místo něj zahřívá bolavé místo moxou. Důvodem je, že chlad zastavuje cirkulaci Qi a krve a dochází k blokádám, které se mohou bolestivě projevit v pozdějším věku.

Akupunkturu a moxování akupunkturních bodů lze výborně použít také k posílení prevence.

 

QIGONG

Čínská fytoterapie je jeden z hlavních nástrojů TČM. Pacient užívá odvary ze směsí nejrůznějších bylin a minerálů. Čínští lékaři detailně popsali jednotlivé byliny a jejich použití. První herbář, Kánon bylin božského zemědělce, byl napsán krátce po začátku našeho letopočtu a obsahoval 365 léčivých rostlin.

Nemoc může být způsobená chladem či horkem, plností či prázdnotou nebo například protipohybem Qi v organismu. Při předepisování bylinného receptu proto musí brát terapeut v úvahu vlastnosti jednotlivých bylin, jejich tepelnou povahu, chuť a tropismus k určitým částem těla. Každá bylina má ve směsi svou přesně určenou úlohu: Císařské a Ministerské byliny určují hlavní účinek směsi, byliny v roli Asistentů a Poslů harmonizují směs a navádí její působení do míst, kde je potřeba. Správnou kombinací bylin lze dosáhnout žádoucího terapeutického účinku.

BAŇKOVÁNÍ

Při baňkování se podtlakem nasaje část kůže do přiložené baňky a následně dochází k překrvení. Tento druh terapie zahřívá dráhy, podporuje tok energie a krve, působí proti bolesti a otokům. V Asii jsou baňky hojně používány při běžných nachlazeních, dokonce i v domácí péči.

 

AURIKULOTERAPIE

Aurikuloterapie je poměrně nová metoda těšící se velké popularitě. Na uchu se nachází jeden z mikrosystémů s projekcí celého našeho těla ve zmenšeném měřítku. 

Stimulací bodů na uchu napichováním nebo tlakem (např. semínky vakárie) lze ovlivnit nejrůznější funkce organismu, zastavit bolest nebo podpořit psychiku. Výhodou této metody je, že efekt se dostavuje poměrně rychle a ke stimulaci bodu dochází po delší dobu, ne jen během terapeutického sezení.